Popkoor Spot-On!

Popkoor Spot-On!

Variatie in the spotlights

Popkoor Spot-On! is een ambitieus koor dat meerstemmige arrangementen ten gehore brengt. Het repertoire wordt bepaald door een muziekcommissie en bestaat voornamelijk uit Engelstalige popsongs. Wij willen een gevarieerd repertoire neerzetten: van klein en ingetogen tot swingend met ruimte voor solisten en kleine groepjes.

Spot-On performance

Popkoor Spot-On! streeft ernaar om geregeld op te treden en dan het repertoire “Spot-On” neer te zetten, zodat het een feest is om naar te luisteren èn te kijken! Deel jij deze ambitie? Dan is Popkoor Spot-On! misschien iets voor jou! Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die plezier uitstralen in het zingen en beschikken over een redelijke zangstem, muzikaal geheugen, toon- en ritmegevoel.

Voorbereid naar de repetitie

Door serieus te repeteren in een goede, ontspannen sfeer willen we het beste uit jezelf en het koor halen. Wij verwachten dat je bereid bent om thuis met behulp van muziekbestanden en bladmuziek jouw partijen in te studeren. Tijdens de repetities wordt alles samengebracht en worden de muzikale puntjes op de i gezet. Daarnaast wordt tijdens de repetities gewerkt aan choreografie, zodat het een zingend èn swingend geheel wordt.

Praktische informatie

Popkoor Spot-On! repeteert op woensdagavond van 20.00-22.00 uur onder inspirerende leiding van een gediplomeerd dirigent en muzikale begeleiding van een pianist. We repeteren in Wijkcentrum Wijkwaard te Alkmaar, waar ook een bar aanwezig is voor een gezellige derde helft tot 23.30 uur.

Popkoor Spot-On! is georganiseerd in een vereniging, waarbij het bestuur samen met koorleden allerlei zaken regelt en organiseert. De contributie bedraagt 6,50 per repetitie en wordt per kwartaal via een automatische incasso voldaan.

Auditie

Om lid te kunnen worden van ons koor wordt een auditie gevraagd. Iedere eerste (repetitie)woensdag van de maand is er gelegenheid om voorafgaand aan de repetitie auditie te doen en aansluitend een repetitie mee te draaien. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het aantal leden waar Popkoor Spot-On!naar streeft is 50 tot maximaal 80. Ten behoeve van een goede balans tussen de stemgroepen wordt het aantal leden per stemgroep gemaximeerd. Indien een stemgroep vol is, wordt een wachtlijst gecreëerd. Momenteel zijn er nog plaatsen vrij bij Sopraan 1, Sopraan 2 en de mannen.

Is Popkoor Spot-On! iets voor jou? Vul dan het aanmeldformulier in. Het eerstvolgende auditiemoment wordt gepland na de zomervakantie.

Kijk hier voor de website van Popkoor Spot-On

Bekijk de andere Koren!

Het Langedijker KoorPopkoor SurpriSingPopkoor SpoorBijSterPopkoor Prestige.

Like Thank You For The PopMusic op Facebook