Het team 2019

Het team 2019

Het team 2019
Op deze foto voor het begin van het programma ziet u de verantwoordelijke personen voor de verschillende taken, vlnr.
Klaas, Dirigent & Arrangeur; Aloys, Webmaster & Fotograaf; Jan, Vrijwilligers; Roelof, Producent & Voorzitter; Ron, Algemeen lid; Yvonne, Presentatrice; Nathalie, vrijwilligers; Nanne, verkoop; Janny, Secretaris, Yvonne Algemeen lid.
Op de foto ontbreken Marita, Penningmeester; Trude, Algemeen lid.

Het team 2019

Like Thank You For The PopMusic op Facebook

En kijk welke koren er allemaal aan meededen!